Mister cocoa
180g

Mister cocoa

180g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 9
Килограми / Грама 180 g
Нето тежина 1.80
Бруто тежина 2.25
Волумен 0.0068 m3
Должина -
Ширина -
Висина -
Картони во палета 224
Картони во слој -
Слоеви во палета -
Баркод -
Рок на траење -
Mister cream
180g

Mister cream

180g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 9
Килограми / Грама 180 g
Нето тежина 1.80
Бруто тежина 2.25
Волумен 0.006 m3
Должина -
Ширина -
Висина -
Картони во палета 224
Картони во слој -
Слоеви во палета -
Баркод -
Рок на траење -
Mister Cocoa 200gr
200g

Mister Cocoa 200gr

200g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 12
Килограми / Грама 200 g
Нето тежина 2.4
Бруто тежина 2.8
Волумен 0.0068 m3
Должина -
Ширина 180
Висина 180
Картони во палета 126
Картони во слој 21
Слоеви во палета 6
Баркод 1806909000
Рок на траење 12
Mister cream 200gr
200g

Mister cream 200gr

200g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 12
Килограми / Грама 200 g
Нето тежина 2.4
Бруто тежина 2.8
Волумен 0.0068 m3
Должина -
Ширина 180
Висина 180
Картони во палета 126
Картони во слој 21
Слоеви во палета 6
Баркод 1806909000
Рок на траење 12
Mister cocoa
350g

Mister cocoa

350g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 12
Килограми / Грама 350 g
Нето тежина 4.80
Бруто тежина 5.20
Волумен 0.0083 m3
Должина -
Ширина -
Висина -
Картони во палета 132
Картони во слој -
Слоеви во палета -
Баркод -
Рок на траење -
Mister cream
350g

Mister cream

350g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 12
Килограми / Грама 350 g
Нето тежина 4.80
Бруто тежина 5.20
Волумен 0.011 m3
Должина -
Ширина -
Висина -
Картони во палета -
Картони во слој 132
Слоеви во палета -
Баркод -
Рок на траење -
Mister Cocoa 400gr
400g

Mister Cocoa 400gr

400g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 12
Килограми / Грама 400 g
Нето тежина 4.8
Бруто тежина 5.2
Волумен 0.0083 m3
Должина -
Ширина 180
Висина 220
Картони во палета 126
Картони во слој 21
Слоеви во палета 6
Баркод 1806909000
Рок на траење 12
Mister cream 400gr
400g

Mister cream 400gr

400g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 12
Килограми / Грама 400 g
Нето тежина 4.8
Бруто тежина 5.2
Волумен 0.0083 m3
Должина -
Ширина 180
Висина 220
Картони во палета 126
Картони во слој 21
Слоеви во палета 6
Баркод 1806909000
Рок на траење 12
Zebra 400gr
400g

Zebra 400gr

400g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 12
Килограми / Грама 400 g
Нето тежина 4.8
Бруто тежина 5.2
Волумен 0.012 m3
Должина -
Ширина 255
Висина 170
Картони во палета 105
Картони во слој 15
Слоеви во палета 7
Баркод 1806909000
Рок на траење 12
Mister cocoa
700g

Mister cocoa

700g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 6
Килограми / Грама 700 g
Нето тежина 4.50
Бруто тежина 5.20
Волумен 0.012 m3
Должина -
Ширина -
Висина -
Картони во палета 154
Картони во слој -
Слоеви во палета -
Баркод -
Рок на траење -
Mister Cocoa 800gr
800g

Mister Cocoa 800gr

800g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 12
Килограми / Грама 800 g
Нето тежина 4.8
Бруто тежина 5.2
Волумен 0.0083 m3
Должина -
Ширина 180
Висина 220
Картони во палета 126
Картони во слој 21
Слоеви во палета 6
Баркод 1806909000
Рок на траење 12
Zebra 900gr
900g

Zebra 900gr

900g
Информации за производот
Продажба на единици / картони 6
Килограми / Грама 900 g
Нето тежина 5.4
Бруто тежина 5.8
Волумен 0.012 m3
Должина -
Ширина 260
Висина 130
Картони во палета 120
Картони во слој 10
Слоеви во палета 12
Баркод 1806909000
Рок на траење 12
Copyright 2022 Leona